Rezervaţia Turbăria Iezerul Mare

Monument al naturii, Turbăria Iezerul Mare este una dintre cele mai bine conservate mlaştini oligotrofe din judeţul Maramureş, care se află pe platoul Munţilor Igniş la altitudinea de 1014 m. Vegetaţia rezervaţiei este reprezentată prin: afin vânăt, răchiţele, roua cerului, vuietoare, bumbăcăriţa, ruginare, iarbă albastră, rogoz, merişor şi curechi de munte.
Accesare: pe poteca marcată din Deseşti, marcaj triunghi roşu