Budești

Aici puteți vizita:

  1. Biserica din Josani cu hramul Sfântului Nicolae – Monument UNESCO, construită în 1643. Picturile din interiorul bisericii au fost făcute de Alexandru Ponehalschi, în jurul anului 1762. Biserica este renumită pentru icoanele din secol al –XVII-lea, pictate pe sticlă şi lemn.  În interiorul bisericii se păstrează cămaşa de zale şi coiful lui Pintea Viteazul, haiducul local despre care legenda spune că el însuşi le-ar fi adus aici.
  2. Biserica din Susani, construită în 1760. Frescele acestei biserici redau viaţa lui Isus şi o prezentare panoramică a paradisului cu toate vietăţile, o minunată împletire a realului cu imaginarul.
  3. Centrul Etnografic amenajat la şcoala locală;
  4. Arhitectură tradiţională: case şi porţi de lemn; unelte de tehnică ţărănească – vâltoare, moară şi pălincie.