Tăurile de la Hoteni – rezervaţie de interes local

Complex natural format dintr-o mlaştină oligotrofă şi 3 lacuri eutrofe cu floră şi faună specifică de importanţă ştiinţifică. Stratul de turbă ce pluteşte pe apa adâncă de 4 m reprezintă un mediu de viaţă perfect pentru plantele carnivore, specii relicte din era glaciară. Alte două lacuri cu formă alungită, amplasate în acelaşi areal sunt vestite pentru prezenţa a peste 150 de specii de alge ce dau culoarea specifică a luciului de apă, a cărei vegetaţie luxuriantă ascunde varietăţi de peşti şi broaşte ţestoase de apă dulce, unice pentru această regiune.
Accesare: pe drumul verde, din Hoteni, marcaj cruce roşie