Hărniceşti

Aici puteţi vizita:

  1. Biserica din lemn ridicată la 1770 pe urmele unei vechi mănăstiri cu hramul Naşterea Măicii Domnului, unde se păstrează icoane foarte valoroase.
  2. Casa Iurca, monument – casă nobilă, este una din puţinele construcţii în lemn de asemenea proporţii, păstrate în zonă, încă de la finele secolului al XVIII-lea (1792).
  3. Arhitectură tradiţională: case şi porţi de lemn; unelte de tehnică ţărănească –vâltoare, moara şi piua.